Kontakt

Biuro

telefon(012) 664 55 77, 519 537 820
fax: (012) 664 58 51
e-mail
j.bugaj@uj.edu.pl 


Pokaż III Kampus na większej mapie

Kampus 600-lecia Odnowienia UJ,
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
I piętro, pokój 1.336

Adres do korespondencji

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

Jak dojechać

Informacje

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego jest pozawydziałową jednostką organizacyjną UJ. Nadzór nad jego działalnością sprawuje Prorektor ds. Polityki Kadrowej i Finansowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cele działalności

  • wspieranie jednostek organizacyjnych UJ w obszarze doskonalenia zarządzania uczelnią
  • wspomaganie merytoryczne procesu rozwoju oraz doskonalenia systemów szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce uwzględnieniem kwestii integracji europejskiej
  • wspieranie działań prowadzonych w Polsce w ramach procesu bolońskiego czyli tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego oraz działań zmierzających do stworzenia europejskiej przestrzeni badań naukowych
  • prezentowanie zainteresowanym: uczelniom, instytucjom, środowiskom i opinii społecznej efektów prowadzonych badań w postaci koncepcji, projektów rozwiązań i modeli dotyczących zagadnień z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki, które mają znaczenie instytucjonalne oraz systemowe w życiu publicznym
  • dostarczanie partnerom Centrum przetworzonej wiedzy o trendach i praktykach w szkolnictwie wyższym oraz o działalności naukowej i badawczej w tym zakresie
  • monitorowanie przebiegu procesów i zjawisk zachodzących w szkolnictwie wyższym oraz na styku szkolnictwa średniego, wyższego i rynku pracy absolwentów
  • prowadzenie działalności badawczej, szkoleniowej, projektowej i konsultingowej
  • tworzenie warunków do wymiany informacji między wszystkimi podmiotami zainteresowanymi problemami szkolnictwa wyższego i badań naukowych
  • tworzenie warunków do wymiany informacji między wszystkimi podmiotami zainteresowanymi problemami szkolnictwa wyższego i badań naukowych

Akty prawne

Decycja Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 stycznia 2009 roku w sprawie: powołania Rady Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarzadzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 października 2008 roku w sprawie: utworzenia Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 47/X/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 pazdziernika 2008 roku w sprawie: utworzenia Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego